Utile

Sfaturi de călătorie sănătoasă în Uniunea Europeană

Călătoriile în străinătate ar trebui să fie o experienţă plăcută şi interesantă. Însă, trebuie să luăm în considerare situaţiile neprevăzute în care ne putem îmbolnăvi. Trebuie să fim pregătiţi nu doar sufleteşte, ci şi cunoscînd legislaţia sanitară din ţara în care ne petrecem vacanţa. Cardul european de asigurări sociale de sănătate ne oferă dreptul de a primi tratament medical în oricare dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Însă, de la o ţară la alta, regulile diferă, astfel că, în unele cazuri, chiar şi cu card european, asistenţa medicală sau medicamentele pot să nu fie gratuite. Uneori nici numărul pentru urgenţe nu este 112. În unele ţări, ambulanţa nu e gratuită. Uneori, veţi vedea că, pentru ridicarea reţetelor, se percepe o taxă de farmacie. Citiţi cu atenţie îndrumările din ţara în care v-aţi decis să vă petreceţi concediul.
Cardul european nu garantează servicii medicale gratuite

Ghidul Comisiei Europene cuprinde îndrumări în cazul în care turiştii se îmbolnăvesc sau au deja probleme de sănătate. Astfel, în UE, dar şi în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, cetăţenii români au dreptul la îngrijiri medicale de urgenţă dacă au la ei cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Tratamentul va fi oferit în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ ca în cazul cetăţenilor asiguraţi în ţara vizitată. Cardul nu garantează servicii gratuite, fiindcă există diferenţe între sistemele de sănătate ale fiecărei ţări. E posibil ca unele servicii gratuite în România să nu fie gratuite într-o altă ţară. CEASS se eliberează gratuit, pe bază de solicitare, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România. Dacă suferiţi de boli cronice şi aveţi nevoie să vă procuraţi medicamente în timpul călătoriei în străinătate, înainte de plecare solicitaţi medicului dumneavoastră eliberarea unei reţete care poate fi utilizată transfrontalier. CEASS oferă turiştilor dreptul de a primi orice tratament care nu poate fi amînat pînă la întoarcerea acasă. Acest drept e valabil şi la clinicile private, dar va trebui să plătiţi şi să solicitaţi rambursarea costurilor la întoarcerea acasă. Acelaşi lucru trebuie făcut şi dacă aţi uitat cardul acasă. Pentru a beneficia de transport gratuit către ţara de origine, dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata călătoriei în altă ţară din UE, trebuie să încheiaţi o poliţă de asigurare separată.

Austria: Dacă ajungeţi la cabinetul unui medic, veţi primi servicii medicale gratuite numai dacă acesta are contract cu una dintre casele de asigurări regionale. Astfel de medici afişează semnul Kassenarzt. Pentru spital, aveţi nevoie de trimitere de la medic (exceptînd cazurile de urgenţă). Pentru primele 28 de zile de spitalizare, se percepe o taxă zilnică. Dacă a trebuit să achitaţi costul tratamentului, puteţi solicita rambursarea a pînă la 80% din suma plătită la una dintre casele de asigurări Gebietskrankenkassen. Cererea de rambursare trebuie însoţită de chitanţele în original. Restul de 20% nu se rambursează, însă aţi putea solicita rambursarea la întoarcerea în ţară. Pentru urgenţe, sunaţi la 144.

Belgia: Pentru urgenţe, sunaţi la 100 sau 112. Trebuie să plătiţi medicul, dar aţi putea recupera ulterior pînă la 75% din costuri, pe baza prezentării unei adeverinţe (chitanţa verde) privind furnizarea de îngrijiri medicale. La spital nu este necesară trimiterea de la medic. Puteţi merge la orice specialist din orice spital. Dacă nu aveţi CEASS, veţi plăti costul integral. Totuşi, veţi putea solicita rambursarea acestuia ulterior, adresîndu-vă unei case belgiene de asigurări de sănătate. La farmacie, va trebui să achitaţi costul medicamentelor integral, urmînd să vi se ramburseze între 0% şi 80% din factură. Dacă e cazul de transport cu ambulanţa, se plăteşte o sumă fixă plus un tarif pe km. Se rambursează 50% din cost.

emergencyBulgaria: Majoritatea medicilor au contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ceea ce înseamnă că veţi fi trataţi gratuit, dar veţi plăti o taxă de consultaţie de 2,90 leva (11,68 eruo). Asigurarea nu acoperă decît o foarte mică parte din serviciile stomatologice. În spitalele sau clinicile contractante, asistenţa medicală e gratuită, dar veţi plăti 5,80 de leva bulgăreşti pentru fiecare zi de spitalizare. Costul consultaţiilor şi al medicamentelor nu se rambursează, dar acest lucru e posibil în România. Medicamentele prescrise de un medic de la stat sînt gratuite sau extrem de ieftine. Medicamentele speciale şi scumpe se obţin numai pe baza unui carnet de reţete, eliberat de un medic generalist. Va trebui să vă alegeţi, provizoriu, un medic generalist. Ambulanţa e gratuită dacă sunaţi la 150.

Danemarca: Pentru a avea acces la asistenţă medicală de stat, trebuie să aveţi CEASS. În afara orelor de program, serviciul de urgenţă e furnizat doar în limba daneză. Căutaţi spitale care au contract cu casa de asigurări de sănătate, pentru a obţine tratament gratuit sau la preţ redus, în cazul stomatologilor. Costurile pentru plombe se rambursează în proporţie de pînă la 40%. Protezele, coroniţele sînt numai contra cost. În unele din cele cinci regiuni ale Danemarcei trebuie să vă programaţi, în prealabil, pentru o consultaţie la spital pentru primiri urgenţe (skadestue). Pentru cazuri mai puţin urgente, aveţi nevoie de trimitere de la medic. Tratamentul de urgenţă e gratuit. La prima achiziţie de medicamente, veţi primi un card special cu un cod unic. În baza lui se va calcula valoarea sumei rambursabile. Reţetele care depăşesc o anumită cantitate de medicamente nu vor fi rambursate. Costul tratamentul se rambursează la casa de asigurări municipală sau la CNAS în România.

Finlanda: Aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă medicală în orice unitate de stat, la aceleaşi costuri ca şi cetăţenii finlandezi. Va trebui să achitaţi o sumă fixă, conform unei grile de tarife. Tratamentul este gratuit pentru minori. La medici sau clinici private, onorariul se plăteşte integral. Pentru internare în spital, aveţi nevoie de trimitere de la medic. Trebuie să plătiţi o taxă zilnică de spitaliyare. Copiii plătesc taxa pentru cel mult şapte zile. Există taxe şi pentru tratamentul ambulatoriu. Tratamentul la spitale private se plăteşte integral, ulterior vă puteţi adresa casei de sănătate Kela, pentru a primi contravaloarea parţială. Reţetele se achită integral, apoi se pot deconta parţial la Kela. Personalul de pe ambulanţă vă va acorda asistenţă medicală numai în baza CEASS şi a unei taxe de 14,25 euro.

Franţa: Pentru a putea folosi CEASS în Franţa trebuie să vă adresaţi medicilor înregistraţi în sistemul sanitar de stat. Consultaţia se achită direct medicului. Acesta va completa un formular de tratament, necesar pentru rambursări. În spital, veţi plăti doar contribuţia pacientului şi nu veţi fi nevoit să achitaţi pe loc costurile rambursabile. Se achită o taxă zilnică de spitalizare. Pentru orice tratament medical major, se plăteşte în plus o contribuţie fixă. Aceste costuri nu se rambursează în Franţa, însă aţi putea solicita rambursarea la întoarcerea în ţară. Tot cu formularul de tratament puteţi solicita rambursarea costului medicamentelor. Necesitatea transportului cu ambulanţa sau cu un taxi trebuie confirmată prin reţetă. Cheltuielile cu ambulanţa trebuie achitate în avans direct cadrului medico-sanitar. La casa de asigurări puteţi solicita rambursarea a aproximativ 70% din costul standard al tratamentului.

Germania: Adresaţi-vă direct medicilor generalişti şi stomatologi care au contract cu o casă de asigurări de sănătate de stat. Tratamentul este gratuit. La cabinetele private, costurile sînt suportate de pacient. Exceptînd situaţiile de urgenţă, veţi avea nevoie de trimitere pentru orice serviciu medical spitalicesc. Adulţii plătesc o taxă de 10 euro pentru fiecare zi de spitalizare. Taxa nu se mai plăteşte dacă aţi acumulat 28 de zile de spitalizare în acelaşi an. Pentru fiecare reţetă se plăte?te o taxă suplimentară de 10 euro şi 10% din costuri. Farmaciei veţi plăti o taxă de 10% din costuri (minim 5 euro ?i maxim 10 euro), însă nu mai mult decît costul real. Taxa nu se rambursează. Nu se decontează nici analgezicele sau siropul de tuse, în general medicamente pentru răceală sau gripă. Copiii şi tinerii sub 18 ani beneficiază de reţete gratuite. Pentru majoritatea serviciilor medicale furnizate în Germania, nu trebuie să plătiţi în avans. Dacă tratamentul nu v-a fost prescris sau dacă v-au fost furnizate servicii suplimentare, va trebui să le achitaţi din propriul buzunar.

Grecia: vă puteţi adresa unui medic din sistemul public de sănătate (EOPYY) sau care are contract cu EOPYY. Consultaţia este gratuită, dacă aveţi card CEASS. În sistemul privat, consultaţia se plăteşte şi nu se rambursează. În cazul spitalelor publice, tratamentul este gratuit cu trimitere de la un medic din sistemul public de sănătate sau de la secţia competentă din cadrul spitalului. În cazul clinicilor private care au contract cu EOPYY, veţi avea de achitat o coplată. La farmacie, se achită o taxă care poate să varieze în funcţie de tipul de medicamente. Taxa nu este rambursabilă, dar aţi putea solicita rambursarea la întoarcerea în ţară. Pentru urgenţe, trebuie să sunaţi la 166.

Irlanda: Medicii care au contract cu sistemul de asistenţă medicală primară (HSE) oferă consultaţii gratuite, inclusiv la stomatologie. În cazul în care nu sînteţi sigur dacă medicul care vă tratează are contract cu HSE, precizaţi că doriţi o consultaţie în sistem public. Fiecare reţetă se plăteşte cu o sumă nominală. În caz de urgenţă, adresaţi-vă direct secţiei de urgenţe din orice spital public. Dacă prezentaţi cardul de asigurări sociale de sănătate, nu va trebui să plătiţi nimic pentru îngrijirile care vi se acordă. Irlanda are un sistem de asigurări de sănătate bazat pe modelul prestaţiilor în natură, deci nu există un sistem de rambursare. Dacă vreţi să vă recuperaţi cheltuielile, adresaţi-vă CNAS.

Italia: pentru urgenţe se apelează 118, Cardul CEASS este valabil doar la medicii cu contract cu serviciul naţional de sănătate italian (SSN). Pentru unele servicii, e posibil să achitaţi o taxă. Cabinetele SSN sînt deschise de luni pînă vineri, de dimineaţa pînă după-amiaza. Majoritatea medicilor stomatologi nu au contract cu SSN şi nu acceptă CEASS. Pentru a primi tratament în condiţii de spitalizare şi la farmacii este necesar să prezentaţi CEASS. Pentru unele medicamente nu este nevoie de reţetă. Unele sînt gratuite, altele nu. Costul medicamentelor nu este rambursabil. Plăţile parţiale (în cazul serviciilor publice de ambulanţă) sau integrale (în cazul serviciilor private de ambulanţă) nu se rambursează în Italia.

Olanda: Tratamentele stomatologice sînt asigurate de stat doar în cazul copiilor. Restul pacienţilor trebuie să achite costul tratamentului, iar acesta nu se ramburseazăs. Dacă sînteţi spitalizat (în caz de urgenţă), trebuie să prezentaţi cardul. Unele medicamente se plătesc. Aveţi dreptul la rambursare pe baza tarifelor pe care, conform legislaţiei olandeze, casa de asigurări olandeză AGIS le-ar fi plătit furnizorului de asistenţă medicală.

Polonia: Pentru urgenţe medicale sunaţi la 999 sau 112. Cabinetele medicale au program de luni pînă vineri, între orele 8-18. În afara programului, există unităţi sanitare non-stop. Medicii stomatologi oferă tratament atît în regim public, cît şi în regim privat, dar nu în toate zilele săptămînii. Serviciile şi materialele care nu figurează pe lista ceşlor subvenţionate se plătesc. Aceste costuri nu se rambursează. Cu excepţia îmbolnăvirilor subite, a accidentelor şi a altor cazuri de urgenţă, pentru a fi spitalizat aveţi nevoie de trimitere de la medic. Majoritatea spitalelor au contract cu NFZ. Intervenţiile chirurgicale, analizele medicale şi medicamentele sînt gratuite. Medicii care au contract cu NFZ vor prescrie doar medicamente al căror cost este rambursabil. La farmacist, pentru majoritatea medicamentelor de bază, se achită o sumă fixă. Pentru altele, costurile sînt rambursabile într-un anumit procent şi pînă la o anumită limită, şi va trebui să achitaţi restul.

Portugalia: Vă puteţi adresa direct centrelor de sănătate publică, serviciilor de asistenţă medicală permanentă sau spitalelor (pentru urgenţe). Asistenţa medicală de stat este gratuită. Totuşi, trebuie achitate unele taxe standard. O parte din costul medicamentelor subvenţionate este suportată de stat. Va trebui să plătiţi restul, adică între 10% şi 85% din preţul medicamentelor prescrise. De obicei, farmaciile sînt deschise de luni pînă vineri, între orele 9-13 şi 15-19, iar sîmbăta, între orele 9-13.

Marea Britanie: Sunaţi pentru urgenţe la 999 sau 112, iar pentru alte informaţii medicale, la 101 sau la Serviciul Naţional de Sănătate 111 (NHS). Consultaţiile sînt oferite gratuit de medicii generalişti ai NHS. Tratamentele stomatologice sînt la un tarif standard nerambursabil. În afara situaţiilor de urgenţă, spitalizarea se face la recomandarea medicului, a medicului stomatolog sau oftalmolog. Pentru cei cu card CEASS, spitalele NHS oferă gratuit cea mai mare parte a tratamentului. Cardul nu acoperă tratamente planificate. Puteţi obţine medicamentele prescrise de la orice farmacie, cu condiţia să prezentaţi reţeta. Medicamentele prescrise au un preţ de reţetă standard. Tratamentul este cel mai adesea gratuit, prin urmare nu există un sistem de rambursare.

Spania: Unele spitale şi centre medicale oferă atît servicii private (care se achită integral de către pacient) cît şi servicii subvenţionate parţial de stat. Costurile asistenţei medicale private nu se rambursează şi nu sînt acoperite de cardul CEASS. Asistenţa medicală de stat este gratuită. Tratamentul stomatologic nu este disponibil în sistemul de stat, iar costurile sînt nerambursabile. Cu excepţia cazurilor de urgenţă, veţi avea nevoie de trimitere de la medic pentru orice tratament gratuit în regim de spitalizare. Medicamentele prescrise de medicii din sistemul public de sănătate pot fi obţinute de la orice farmacie. Cu unele excepţii, vi se va percepe doar un anumit procent din costul reţetei dacă dovediţi că sînteţi pensionar într-o ţară din UE. Nu se fac rambursări în Spania, deoarece asistenţa medicală de stat se acordă gratuit.

Suedia: Serviciul naţional de asistenţă medicală on-line şi prin telefon (1177) funcţionează non stop. Unii medicii care lucrează în sistemul privat pot fi afiliaţi la sistemul public de asigurări. Dacă aveţi un card valabil, veţi beneficia de preţuri subvenţionate de stat pentru orice tratament medical necesar (la fel ca cetăţenii suedezi). Persoanele sub 20 de ani beneficiază de asistenţă gratuită în majoritatea regiunilor. Fără card, va trebui să suportaţi costul integral al tratamentului. Majoritatea medicilor stomatologi oferă tratamente stomatologice în sistemul de stat. Dacă aveţi un card valabil, veţi plăti costul integral, dacă acesta este sub 3.000 de coroane suedeze. Între 3.000 şi 15.000 de coroane veţi plăti 50% din cost, iar de la 15.000 de coroane în sus, 15% din cost. Tratamentul în regim de spitalizare este, de obicei, gratuit. Se plăteşte doar o taxă zilnică standard. Pentru tratamentul ambulatoriu se percepe o taxă subvenţionată. Asistenţa medicală de specialitate se plăteşte. Pentru a beneficia de compensare, prezentaţi farmacistului CEASS. În Suedia nu există sistem de rambursare.

Articolul integral în Monitorul Expres

Comments

comments

Lasă un răspuns