Cele 21 de medicamente noi care se eliberează compensat sau gratuit

Guvernul a aprobat o hotărîre prin care modifică și completează HG nr. 720/2008 pentru aprobarea listei medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate. Încă 21 de noi denumiri comune internaționale (DCI) intră pe listele medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiază asigurații (cu sau fără contribuție personală) la sistemul public de sănătate. Măsura are scopul să asigure accesul la tratament cu medicamente noi, inovative, pentru cît mai mulți pacienți diagnosticați cu afecțiuni pentru care sînt indicate aceste medicamente. Noile medicamente introduse în lista celor prescrise compensat sau gratuit sînt molecule inovative destinate în principal tratamentului pacienților cu afecțiuni oncologice (12 molecule), cu mențiunea că 5 dintre acestea sînt medicamente orfane (asigură tratamentul bolilor rare, fără alternativă terapeutică). De asemenea, sînt introduse pe listele medicamentelor compensate şi gratuite molecule destinate următoarelor arii terapeutice: scleroză multiplă, spondilită ankilozantă, diabet zaharat, boală pulmonară obstructivă cronică, fibroză pulmonară idiopatică, keratoză actinică, prevenirea bolilor cardiovasculare majore și angina pectorală cronică. Unele dintre aceste produse vor fi disponibile pentru pacienți în cel mai scurt timp, iar altele imediat după alcătuirea protocoalelor terapeutice de către comisiile de specialitate abilitate.

Astfel, se are în vedere asigurarea accesului continuu al persoanelor asigurate la medicamente pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală pentru care în prezent nu există alternativă terapeutică, în contextul implementării unei liste de medicamente care să răspundă acestor cerințe prin raportare la fondurile alocate cu această destinație.

Introducerea celor 21 de noi denumiri comune internaționale în tratamentele prescrise pacienților pe liste compensate și gratuite se face cu încadrarea în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobat pentru 2016.

Medicamentele nou introduse pe listă vor putea fi prescrise doar în baza protocoalelor terapeutice care vor fi elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar în unele cazuri şi cu aprobarea comisiilor de experţi ale CNAS.

Totodată, prin aceeaşi Hotărîre de Guvern:

– se facilitează accesul pacienţilor cu boala Parkinson şi cu demenţe la medicaţia specifică, prin eliminarea avizului comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prescrierea urmînd a fi efectuată doar în baza protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile Rotigotinum, Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum şi Memantinum;

– prescrierea DCI Acidum Ibandronicum, cu indicaţie în osteoporoză, va putea fi efectuată de medicul de familie, după ce iniţierea tratamentului va fi efectuată de medicul de specialitate, în limita competenţei;

– DCI Methotrexatum va putea fi prescris, cu excepţia codurilor de boală G13 „Miastenia gravis”, G14 „Scleroza multiplă” şi G27 „Pemfigus”, deoarece acest medicament nu are indicații terapeutice în afecţiunile respective;

– se introduce prescrierea DCI-urilor Naproxenum+Esomeprazolum şi Brinzolamidum+Timololum pe bază de protocoale terapeutice, întrucît analiza de impact pe anul 2015 a demonstrat că există o largă prescriere în afara indicațiilor pentru care aceste medicamente au fost incluse necondiţionat în listă;

– se lărgeşte accesul pacienţior cu osteoporoză severă la DCI Teriparatidum, începînd cu 1 octombrie 2016.

Cele 21 de noi medicamente (DCI) introduse în lista menţionată sînt:

– Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat – sublista B (necondiţionat)

– Afatinibum – sublista C2 (condiţionat)

– Afliberceptum – sublista C2 (necondiţionat)

– Axitinibum – sublista C2 (condiţionat)

– Azacitidinum – sublista C2 (necondiţionat)

– Bosutinibum – sublista C2 (necondiţionat)

– Certolizumab Pegol – sublista C1 (condiţionat)

– Everolimus (Afinitor) – sublista C2 (necondiţionat)

– Ibrutinibum – sublista C2 (necondiţionat)

– Ingenoli mebutas – sublista B (necondiţionat)

– Lapatinibum – sublista C2 (condiţionat)

– Lixixentamidum – sublista C2 (necondiţionat)

– Metoprololum + Ivabradinum – sublista B (necondiţionat)

– Olaparibum – sublista C2 (necondiţionat)

– Panitumumabum – sublista C2 (necondiţionat)

– Pazopanib – sublista C2 (necondiţionat)

– Pirfenidonum – sublista C2 (necondiţionat)

– Rosuvastatinum + Ezetimibum – sublista B (necondiţionat)

– Talidomidum – sublista C2 (necondiţionat)

– Teriflunomidum – sublista C2 (necondiţionat)

– Vildagliptinum – sublista C2 (necondiţionat).

Articolul integral în comunicatemedicale.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *