Ce trebuie să ştii despre concediul medical?

Concediul medical este perioada în care salariatul întrerupe activitatea normală de muncă, din cauza stării de sănătate.

Pentru a beneficia, însă, de plata concediului medical şi a indemnizaţiei aferente, bolnavul trebuie să anunţe în mod obligatoriu angajatorul în termen de 24 de ore şi să prezinte certificatul medical eliberat de medicul curant, pînă cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare.
La rîndul său, angajatorul are obligaţia de a elibera adeverinţa cu stagiul de cotizare la sănătate în termen de 15 zile de la data cererii scrise a salariatului.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de o lună de zile, realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Numărul maxim de zile plătite pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în interval de un an, aplicat din prima zi de îmbolnăvire.

Persoanele a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fiind întrerupt imediat concediul de odihnă.

Cine plăteşte concediul medical?

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă este suportată atît de către angajator, cît şi de Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) astfel:
– primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă sînt suportate de angajator;
– începînd cu ziua următoare celor suportate de angajator, indemnizaţia este suportată de către FNUASS.

Excepţia de la regulă o fac concediiile medicale de maternitate, cele de risc maternal, concediul de îngrijire a copilului bolnav şi concediile pentru carantină, care sînt suportate integral de către FNUASS.

Concediul medical şi concediul de odihnă

Angajaţii care beneficiază de concediu medical au dreptul la cele minimum 20 de zile de concediu de odihnă stabilite prin Codul muncii, după revenirea din concediul medical, chiar şi în situaţia în care concediul medical se întinde pe o perioadă de un an calendaristic. În acest caz, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă într-o perioadă de 18 luni, începînd cu anul următor celui în care salariatul s-a aflat în concediu medical.

În cazul unui contract de muncă pe perioada determinată, concediul medical nu amînă termenul de încetare a contractului. Astfel, relaţia de muncă încetează la data stabilită in contract, chiar dacă salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă sînt reglementate prin OUG nr. 158/2005 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 60/2006.

Articolul integral în avocatnet.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *