Din 12 noiembrie, ne putem uita în dosarul electronic de sănătate al pacientului

Informațiile detaliate cu privire la accesarea dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului și datele medicale incluse au fost publicate recent în Monitorul Oficial și se vor aplica de luna viitoare.

Orice pacient asigurat în sistemul sanitar autohton își poate accesa propriul dosar electronic de sănătate cu ajutorul portalului DES, ce poate fi găsit la adresa www.des-cnas.ro.

Autentificarea în portalul DES va fi posibilă numai după ce un medic va genera o matrice de securitate și după ce pacientul va stabili o parolă de acces. După rezolvarea acestui pas, autentificarea pacientului în portal se va face fie prin folosirea cardului național de sănătate și a codului PIN asociat, dar și cu ajutorul parolei de acces, fie prin folosirea codului de asigurat de pe cardul de sănătate (CID) sau a codului numeric personal (CNP), a matricei de securitate și a parolei de acces.

Odată ce un pacient intră efectiv în dosarul său electronic, acesta va căpăta acces la informațiile medicale proprii. Totodată, pacientul va putea să adauge informații medicale în modulul „Antecedente declarate de pacient”, dar și să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la DES.

Referitor la matricea de securitate, prevederile aplicabile din noiembrie stabilesc că aceasta „se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii și 8 coloane, fiecare poziție din tabel conținînd un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES”. Pentru a căpăta matricea, pacienții vor trebui să solicite medicilor eliberarea acesteia, în baza actului de identitate. modelul-acordului-de-folosire-a-datelor-medicale-in-des-si-al-matricei-de-securitate

Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hîrtie A4 și se înmînează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient și se reține de către medic, iar jumătatea inferioară care conține tabelul, împreună cu instrucțiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmînează pacientului”, scrie în document. După primirea matricei, pacienții vor avea la dispoziție trei zile calendaristice pentru a-și stabili, cu ajutorul portalului DES, parola de acces, apoi vor putea genera alte matrice direct prin portal.

Informațiile pacienților din dosarul electronic vor fi organizate, potrivit Ordinului comun nr. 1123/849/2016, în cinci mari module.

1. Modulul „Sumar de urgență” va cuprinde alergiile și intoleranțele diagnosticate, protezele și alte dispozitive medicale interne, transplanturile, procedurile medicale relevante pentru urgență, existența fistulei arterio-venoase, bolile cronice, bolile hematologice relevante pentru urgență, bolile transmisibile relevante pentru urgență, tratamentele curente și internările recente.

2. În modulul „Istoric medical”, pacienții vor găsi alergiile și intoleranțele diagnosticate, bolile cronice diagnosticate, istoricul de boli/diagnostice (altele decît alergiile și bolile cronice), intervențiile și procedurile efectuate, serviciile medicale, imunizările și tratamentele medicamentoase acordate în cadrul unor studii clinice.

3. În modulul „Antecedente declarate de pacient”, în care fiecare persoană va putea să introducă informații, vor exista antecedentele medicale heredo-colaterale, antecedentele fiziologice, patologice, informațiile despre mediul și modul de viață, precum și informațiile despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri.

4. Un alt modul va fi „Date personale”, în care vor fi cuprinse prenumele, numele, data nașterii, CID-ul, sexul, vîrsta și grupul sanguin.

5. În fine, modulul „Documente medicale” va cuprinde date și informații din: fișele de observație clinică, fișele de consultație ale medicilor specialiști, fișele de consultație ale medicilor de familie, trimiterile pentru investigații clinice şi paraclinice, recomandările pentru îngrijirea la domiciliu, recomandările pentru dispozitive medicale, prescripțiile medicale prescrise de medici, prescripțiile medicale eliberate de farmacii.

Regulile detaliate de acces la DES și datele medicale conţinute au fost stabilite prin Ordinul comun nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016. Actul a fost emis de Ministerul Sănătății (MS) și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și va intra în vigoare la data de 12 noiembrie.

Atît modelul declarației prin care pacientul își dă acordul pentru a-i fi folosite informațiile medicale în sistemul DES, cît și modelul matricei de securitate pot fi consultate în fișierul anexat articolului.

Articolul integral în avocatnet.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *